The End of the World as we know it

Nothing's gonna stop us now del 3

11:e september 1987

Slutfight mot CORE//H4D3 och Power-klonen

Diana Kingsley och Björn triangulerar och rör sig mot bondgården där CORE//H4D3 (“Hades”) har sin klon- och kontrollutrustning.

Där fastnar Björn i ett skyttegravskrig mot vakterna. Till slut lyckas han och Kingsley ta sig in och de övermannar soldaterna där. Och tar kontrollen över maskineriet.

Samtidigt åker Matthew och Steven hem till två av Ansibles kvarvarande kontakter. De varnas om det potentiellt kommande anfallet och göms undan i källaren. Matthew och Steven håller stånd mot CORE och sedan också mot Power-klonen som brakar in. Sedan kommer Ansible och fixar det mesta. Hon är tacksam, sen sticker hon.

Comments

krank krank

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.