The End of the World as we know it

The way you make me feel

9:e september 1987

Det visar sig att telepatkompisen blivit lite knäpp.

I basen: Thalia, Jenny och Leslie åkar och ska reka efter jobb och sådant i Rockford .
Tony stannar och ska rensa i träningslokalen, Suzy stannar och ska meka med motorcykel.

Rollpersonerna åker till Aurora.
De kommer till ett U-format lägenhetskomplex med tre våningar. Folket omkring verkar lite borta, med glasartad blick och dåligt korttidsminne. De lyckas få veta var telepaten Sandra “Ansible” Liu, aka Sandra Liu, bor.

Väl i lägenheten händer något konstigt; det blir jordbävning och svart.
De vaknar och allt är svart och mörkt och det är storm ovanför och ett stort hål mitt i U:et.
De undersöker hålet och hittar en glaskula däri, som en stor Sandra Liu verkar finnas i, naken.
Från kulan går fyra spindeltrådar.

En spindeltråd leder till en lägenhet där Sandra blir anfallen av sin pojkvän. Steven Blake rusar in och får armen bruten, men gänget lyckas döda pojkvännen. Sandra blir apatisk.

(Det är ganska klart att detta är en drömvärld).

En annan spindeltråd leder till ett rum där en annan, mer monstruös Sandra sliter hjärnsubstans ur sin pojkvän. Efter att rollpersonens dödat pojkvännen i det första rummet blir han död här också.

En tredje tråd leder till en lägenhet där allt är fint och bra, sandra och pojkvännen gosar i soffan och har sex i sängen.

Den fjärde tråden leder till Ansible, som sitter fasti en parkbänk. Hon ber dem döda alla Sandrorna, för få blir Sandra fri från traumat och kan vakna (påstår hon). Rollpersonerna är skeptiska.

De går och anfaller monstersandra i rum två. Björn slås ut men efter många om och men (och med hjälp från Stevens läkekonst och ett par CORE-skapade pistoler i händerna på en flygande Matthew) så löser det sig.

Sedan går Steven och dödar kvarvarande Sandror och pojkvänner.

Ansible blir fri, tackar, och sen kommer alla tillbaks till verkligheten. Sandra/Ansible är försvunnen. Man städar upp lite, tipsar Night Mare om CORE-männens bil som står på parkeringen, och sticker hem.

I slutet av dagen visar det sig att de som åkte iväg till Rockford kommer hem väldigt sent, för de hade svårt att hitta tillbaks.

Comments

Jag tycker du verkar ha fått med allt viktigt.

The way you make me feel
krank krank

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.