The End of the World as we know it

Welcome to the Occupation

8:e september 1987

Något är skumt i basen; visar sig vara Mirrorshade som vill fixa hjälp till en telepatkompis.

8/9:

  • Nånting är skumt i basen.
  • Björn bråkar i snabbköpet.
  • Visar sig vara Mirrorshade, som ber om hjälp att hindra CORE från att hitta och fånga Ansible (mäktig telepat).

Comments

krank krank

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.