Bob "Rusty" Ernst

Description:

I sin gestalt form skiftar Bob’s yttre till att vara mer lik järnmalm eller grovporig järn. Hans kroppform blir också mer kantig speciellt hans anletsdrag och axelpartiet. Huden blir i färgen mer mörk grå metallisk med inslag av korrosion. Hans hår både på kropp och huvud påminner mer om rost. Ögona verkar närmas försvinna djupt in i ansiktet under förvandlingen och överskuggas så pass av resten av ansiktet att man bara förnimmer två tomma ögonhålor. Dräkten som mer kan ses som ett par orangea brottartajts med svarta inlägg och en gul avlång broderad ruter med ett svart städ i mitten. Utyrsel avslutas med ett par svarta boxarkängor.

Bio:

Objektet i fråga har ett tillsynes helt vanligt liv, bor i villa i Kenwood med fästmön, arbetar på ett smältverk som tillverkar bjälkar för större byggen. Objektet sköter sitt arbete bra med brinnande själ som tekniker och översynsman. Med vidare samtal med arbetskollegor visar det sig, att han är väl omtyck för sitt engagemang och är en kille som ställer upp. Utanför jobbet har han en stor umgängeskrets mestadelen folk från universitets tiden. Den mest intressanta verkar vara gänget han drar ihop en gång i veckan för att spela poker. Objektet ses som djupt troende baptist och hans fritid tas upp av kyrkaktiveter där även fästmön är medlem. Vid längre ledigheter och långhelger reser paret ofta ner till Georgia till objektets familjegård där han hjälper till med sysslor, främst mekande och grovsmidande. Familjen skriker ”people of the dirt”, dom beskyddar och värnar om varandra. Hans familjeförhållande ser bra ut, föräldrarna och hans syskon verkar respektera hans beslut att ha flyttat till Chicago. Dock verkar relationen med en av bröderna(Cameron) sträv, objektet går oftast ut så fort han är med i rummet.

Bob "Rusty" Ernst

The End of the World as we know it krank Yreburre