Björn Eriksson

Description:
Data
Namn Björn Eriksson
Spelare Vicotnik
Gestalt Jakten
Egenskaper
  s värde poäng
Närstrid 10 7
Avstånd
Styrka 9 5
Kondition X ●1
Snabbhet X 7 ●4
Karisma 9 5
Vilja 9 5
Humaniora 10 7
Medicin 7 3
Teknik 7 3
Perception 10 7
Obemärkt 11 9
[Bakgrund?]
Super markeras med x, superpoäng med ●
Skadenivåer
  s värde poäng
Kännbar 7 3
Allvarlig 9 5
Utslagen 10 7
Utslagen måste vara 2 högre än Allvarlig, Allvarlig måste vara 2 högre än Kännbar
Krafter
  s värde poäng
Vapen X ●7 ●4
Skada X ●5 ●3
Räckvidd:Syn ●4
Okänt
Poäng
Vanliga poäng   Superpoäng
Egenskaper 51   5
Tålighet 15   0
Förmågor 0   11
Övrigt 0   0
Totalt 66   15
 
Bio:

Förnamn: Björn
Efternamn: Eriksson
Födelseland: Sverige
Födelseort: Göteborg
Personnummer: 650309-4937
SSN: 666-45-386
Bostad: Okänd1

Längd: 196 centimeter / 6.43 fot
Vikt: 83 kilo / 183 pounds
Ögon färg: Mörkbrun
Hår färg: Mörkbrun

Nätverk och relationer:

Roger Eriksson (Far), Bosatt i Sverige (Göteborg).
Eva Eriksson (Mor), Bosatt i Sverige (Göteborg).
Johanna Eriksson (Syster), Bosatt i Sverige (Göteborg).
Harry Philipsson (Mentor/Chef), Ägare av “Pilip and Sons juridic consultation”.
Joyce Philipsson (Advokatlärling), Harry Philipsson’s dotter.
Emilio Menendez (Vän)
Jenaro Menendez (Vän)
Garrick Elmsso (Vän)
Antoine Bertrand (Vän)
Matthew Philip Conradsson (God vän), Gestalt.
Bob Ernst (God vän), Gestalt.

https://docs.google.com/document/d/1iuDPzeUTu-BXPxcRzuqofb9-Wj_w91VnebxIcbKB4Qw/edit?usp=sharing

Björn Eriksson

The End of the World as we know it krank Vicotnik