Diamanda Hellstrom

Platinablont hår, ljus hy och osårbarhet

Description:
Bio:

Diamanda Hellstroms förflutna är okänt, men idag jobbar hon för någon lite oklart definierad gren av den amerikanska regeringen, “black ops”-liknande, totalt sekretessbelagt. Hennes främsta krafter verkar vara att vara i stort sett osårbar.

Diamanda Hellstrom

The End of the World as we know it krank krank