The End of the World as we know it

Engine 999 del 3
Tankar från the Shield

Ska det vara så svårt att göra rätt?

View
Engine 999 del 3
27:e Juli 1987

Tre Humans Firstmedlemmar har dödats. Night Mare hittar sätt att spåra Engine. Powers kan hjälpa till. Engine har ljuskrafter.

View
I Surrender (to the spirit of the night)
'Chicago Tribune' av Möller

Armageddo – Borgmästare Harold Washington

View
I Surrender (to the spirit of the night)
26:e Juli 1987

Rollpersonerna träffar Static. Armageddo dyker upp, kidnappar borgmästaren. När rollpersonerna kommer nära flyr Armageddo. Borgmästaren ger all creds till polisen.

View
Engine 999 del 1-2
Spelledarens överblick

robotarna – diamanda hellstrom – neon – theresa power – s – humans first – borgmästaren

View
Where the streets have no name
Spelledarens överblick

Theresa Power – The Voice – Neon – Robotar

View
Where the grass is green and the girls are pretty
Spelledarens överblick

Felicia Knight – S – Timmy “Robot Boy” Wells – Rasputin 17 – Diamanda Hellstrom

View
...and I feel fine
Björns perspektiv

För ett ögonblick lägger sig en total tystnad innan jag vaknar till ur tystheten, en sekunds tvekan medan jag ser på min motståndare. Han är enorm säker två och tjugo lång, muskulös och med två enorma horn strax ovan för tinningarna.

View
...and I feel fine
Spelledarens överblick

Galatea – Chicagozonen – Felicia Knight – Rebecca Saint

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.