The End of the World as we know it

The way you make me feel
9:e september 1987

Det visar sig att telepatkompisen blivit lite knäpp.

View
Welcome to the Occupation
8:e september 1987

Något är skumt i basen; visar sig vara Mirrorshade som vill fixa hjälp till en telepatkompis.

View
Black wind, fire and steel
5-7:e september 1987

Nya inneboende, en torr forskare dödas, regeringsninjas gör inbrott, undersöker forskarhem, bevittnar slagsmål, får info om projekt kring alfor pre-1976.

View
Fight for a living
1:a september 1987

Ny bas hittad av Night Mare, folk tappar minnet, sovjetiska soldater har förvildats, det står Desolation på en vägg. Gänget fixart.

View
Welcome to the Djungle
8:e augusti 1987

I Björns hjärna är allt konstigt, tvångsregistreringen införs.

View
Unchain my heart del 4-5
7-8 augusti 1987

Rollpersonerna utforskar ett CORE-ufo, sen kommer riktiga CORE och städar upp. Sen undersöker man attacken på Glenn Bennings. Det visar sig att Björns Dark Hunter-kraft har eget medvetande och kan agera separat. Borgmästaren visar sig vara en riktig skummis.

View
Unchain my Heart, del 3
6:e augusti 1987

Rollpersonerna undersöker brottsplats i skogen, bryter sig in i polisens impound, hittar via GPS-koordinater till en leksaksbutik. I ett hus bredvid finns ett konstigt UFO.

View
Unchain my Heart, del 2
Den 4:e Augusti 1987

Undersökning av bankrånen, info om CORE, konstiga kloner, och bikers som i slutänden visar sig vara döda.

View
Unchain my Heart, del 1 (prolog)
?/??, 1987

Spelarna spelar två poliser (Tina och Luke), sen blir det gisslandrama som visar sig vara distraktion för bankrån.

View
Engine 999 del 4
28:e Juli 1987

Rollpersonerna frågar Powers som ger dem Engine-trianguleringsutrustning, sen sticker de in i zonen, hittar Matthews gamla chef som visar sig vara infekterad, upptäcker att Engine är en alfa som brukade vara en människa, besegrar alfan, men inte innan Matthew får någon form av robottentakelgrej i nacken.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.