Tag: Matthew

Results

  • Louise Hargreaves

    Lousie är en i många ögons ganska en ganska bra representation av generationen uppvuxen i skuggan av de första gestalterna. Hon fick se sina ungdomsdrömmars mognande till vuxen acceptans förkroppsligat i gestalternas borttynande. Med fast jobb som fö …

  • Martin Whitten

    Knarkare/gängmedlem, ungdom som hamnat snett här i livet. Var skyddsling till Matthew Conradsson. Antas vara död efter Chicagokatastrofen.