The End of the World as we know it

Engine 999 del 4

28:e Juli 1987

Rollpersonerna frågar Powers som ger dem Engine-trianguleringsutrustning, sen sticker de in i zonen, hittar Matthews gamla chef som visar sig vara infekterad, upptäcker att Engine är en alfa som brukade vara en människa, besegrar alfan, men inte innan Matthew får någon form av robottentakelgrej i nacken.

28/7

Man beslutar sig för att inte göra inbrott hos Power, mest för att det skulle ta för lång tid.

Istället möter man Power och får låna trianguleringsutrustning i utbyte mot ett löfte om att man tar med sig, och ger till Power, källan till robotproblemet. Med fingrarna i kors bakom ryggen lovar man, och sätter av in mot zonen.

Man tar tunnelbaneväg. Det är mörkt, grått och postapokalyptiskt. Man stöter på underliga pelare som sticker upp ur marken, upp genom tunnlar och grejer. Konstiga läten. Någon strid mot robotar. Man stöter också på Matthews gamle chef Gregory Flewelling som man tar med sig. Upp ur tunnlarna; man ser en gigantisk robot lite i fjärran, genom diset. Det upptäcks att Flewelling blivit delvis robot, så han stängs in i ett hus. Man slåss lite mot robotförvandlade hundar.

Med hjälp av trianguleringsutrusntingen hittar man en krater med ett torn i, som det kommer robotar ur. I tornet ser allt ut att vara designat av Apple, eller någon 70-talsdesigner av utopisk scifi. I ett rum ser man en tjej som heter Samantha på stora bildskärmar. Klädd i arbetskläder, verkar inte veta riktigt vad som pågår.

Längre ner under tornet hittar man en grotesk insektoid robotsak, med stora trasiga robotvingar och en “fabrik” som monterar robotar som “intektsstjärt”. I bröstet sitter Samantha fast, hon är mer än hälften robot. I Samanthas bröst sitter en stor skärva av något slag. Det ser ut som att resten vuxit ut från henne. Robotvarelsen är Engine, Samanthas Gestalt, som tagit över. Nu är de två därinne, och Samantha förlorar.

En robottentakel fäster sig i bakhuvudet på Matthew. Engine deklarerar att anomaliserna måste undersökas – varför kan de inte infekteras? Engine vill skapa en perfekt värld, utan svält, krig, ineffektivitet.

Björn skjuter Samantha i huvudet för att göra slut på hennes lidande, varpå hela varelsen dör. Tornet faller, medan våra hjältar springer ut. Flewellings robotarm och del av bröstkorg fungerar inte, men de bär ut honom och tar honom till sjukhus. Power får ingenting, och tycker det är beklagligt.

Comments

krank krank

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.