The End of the World as we know it

Fight for a living

1:a september 1987

Ny bas hittad av Night Mare, folk tappar minnet, sovjetiska soldater har förvildats, det står Desolation på en vägg. Gänget fixart.

1/9:

  • Night Mare har hittat en militärbas man kan bo i.
  • Utforskar basen.
  • Minnen och information verkar raderad.
  • Minneslösa ryssar
  • Fixar ström och ventilation, inget mer verkar försvinna.

Comments

krank krank

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.