The End of the World as we know it

Unchain my Heart, del 1 (prolog)

?/??, 1987

Spelarna spelar två poliser (Tina och Luke), sen blir det gisslandrama som visar sig vara distraktion för bankrån.

[Datum?]

Matthew Philip Conradsson får komma tillbaks till arbetet där han sätts samman med Tina Muldoon och Luke Thompson. Tina tycker illa om Gestalter, Luke finner dem lite fascinerande. Polisstationen är överfull och lite ruffig, dålig el och så.

Ut på patrull. Hittar en bil med en död white trash-snubbe i. Skott genom pallet. Undersöker scenen och jagar ganska snabbt rätt på killens granne. “I didn’t no nuthin’ officer, ah sweyr”. Good times.

Man tar också hand om ett butiksrån med gisslandtagning. The Shield gör skäl för sitt namn.

Björn Eriksson kommer till jobbet. Ser några byggarbetare eller nåt på vägen in. Blir inbjuden att ta en öl efter jobbet.

Larm från byggnaden där Björn jobbar. Matthew, Tina och Luke åker dit, vilket också halva stans poliser gör. Även Bob “Rusty” Ernst kallas till platset, så nu är alla fem rollpersoner samlade.

Inne i byggnaden har några snubbar med Uzis och flera stora robotdräkter samlat ihop personalen och håller dem gisslan. När Matthew tar sig in dit ställer de inga krav; ledaren är hemskt dryg. Problemet löses med våld, chockeffekt och kvaddade väggar. Björn byter om för att skydda sin identitet och går in med pilbåge och skit; Matthew skyddar de civila med sin sköld, och BOB KROSSAAAAAAAA!.

Efteråt visar det sig att det hela bara varit en distraktion för att få bort stans poliser från gatan och så, så 5 av 7 banker i Barrington rånades under tiden…

Comments

krank krank

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.