The End of the World as we know it

Welcome to the Djungle

8:e augusti 1987

I Björns hjärna är allt konstigt, tvångsregistreringen införs.

10/8:

  • Polisen offentliggör att en alfa dödat Bennings
  • Teleporteras till okänd plats och kopplas in mot tentakeln för att lösa Björns problem.
  • I Björns hjärna: En väldig massa flum; stort träd och kontosbyggnad symboliserar hans konflikt. Alfan halvsover i trädet.
  • En kompromiss med Jakten görs.
  • Ute i verkligheten: Harold Washington fördömer dådet mot Bennings och deklarerar tvångsregistrering

Comments

krank krank

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.