The End of the World as we know it

I Still Haven't Found (What I'm Looking For) del 2

17-19 september 1987

Varningar och omen. Ett svårt val. Engine, Mirrorshade och Diamanda Hellstrom dyker upp igen. Lögnen får sin plats i rampljuset. Fler avslöjanden om Desolation och Project Eclipse.

I Maskinkyrkans lokaler finner Chicago Trinity att Samantha Witwicky, hon som BJörn dödade för att sätta stopp för Engine, lever och numera är helt sammansmält med sin Alfa. Hon informerar om att:

 • “Något” skrämmer alforna, det är därför hon har kontrollen och det är därför Jägaren varit så inaktiv på sistone. Det har något att göra med en “flotta”, men hon behöver forska mer.
 • Maskinkyrkan har en Desolationskärva de kan tänka sig att dela med sig av.
 • Diamanda har funnit det hon letade efter i sin utgrävning. Antagligen är det inget bra.
 • Någon försöker sälja Project Eclipse-data till högstbjudande, i utbyte mot säkerhet och skydd undan CORE.

Rollpersonerna tvingas välja mellan att försöka förekomma försäljningen eller försöka hindra Diamanda från att transportera bort vad det nu är hon hittat. De väljer försäljningen, och efter en snabb strid mot en osynlig Mirrorshade så tar gruppen tavlorna och eldar upp dem. Björn skadas svårt i striden. Mirrorshade kommer undan men utan sin fräsiga rustning.

Steven får hjälp att transportera sig till Diamandas utgrävning. Tydligen har hon hittat ett labb tillhörande Doktor Null, och har också honom i fångenskap. Han lyckas fly med honom.

Samantha och Doktor Null och rollpersonerna åker till sin bas med Maskinkyrkans Desolationskärva. Doktor Null avslöjar att han i själva verket är “Doktor Eintz”, en kopia av Null med inkompletta minnen från densamme. Han avslöjar också att den ursprunglige Doktor Null var Jacob Marley, vilket gör att rollpersonerna inte riktigt vet vem de egentligen har i källaren.

Det visar sig att den de har i källaren är en manifestation av Desolation, som försöker övertala dem att sätta ihop skärvorna med den. Den gör ett ganska compelling case för att det dels skulle kunna ge dem mer information (eftersom den inte minns så mycket — kanske kommer minnena tillbaks?) och dels för att det är ganska elakt att hålla folk instängda.

Rollpersonerna beslutar att föra in en av skärvorna, och får lite extra information.

Totalt dumpas följande info under mötet:

 • Alforna är skrajja och något som kallas “Conflegration Fleet” är på väg och det är troligen nånting dumt (källa: Desolation & Samantha).
 • Det var Mirrorshade som stal tavlorna från galleriet.
 • Engine överlevde och har byggt ihop Samantha till en robotversion av sig själv. Hon har också några “löjtnanter” som kan flyga men inte är “combat ready”.
 • Jacob Marley är en projicering av Desolation, som inte kan hålla i sig speciellt länge i taget.
 • Desolation blev medveten under tiden den befann sig i isolering. Den minns senare att den varit medveten vid ett tidigare tillfälle också; när de först delade upp den. Den minns inte sitt egentliga ursprung.
 • Diamanda Hellstrom letade efter Doktor Nulls hemliga laboratorium.
 • Doktor Null var en av Project Eclipse-forskarna.
 • Han hade minst en kopia av sig redo utifall något skulle gå fel.
 • Andra saker Diamanda hittade i labbet har flyttats till Washington.

Kvar till framtiden:

 • Vad är Conflegration Fleet?
 • Vad minns Desolation mer?
 • Vad är det Diamanda forslat till Washington?
 • Ta hand om borgmästaren/Mr. Gray

Comments

krank krank

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.