Statsmall

Nedan följer en mall man kan använda för att posta stats. Tryck “edit this page” och kopiera källkoden, stoppa in dina värden, och posta =)

Data
Namn (personens namn)
Spelare (spelarens namn)
Gestalt (vad man är Gestalt av)
Egenskaper
  s värde poäng
Närstrid
Avstånd
Styrka
Kondition
Snabbhet
Karisma
Vilja
Humaniora
Medicin
Teknik
Perception
Obemärkt
____
[Bakgrund?]
Super markeras med x
Skadenivåer
  s värde poäng
Kännbar
Allvarlig
Utslagen
Utslagen måste vara högre än Allvarlig, Allvarlig måste vara högre än Kännbar
Krafter
  s värde poäng
Förmåga
Tillägg 1
Tillägg 2
Förmåga
Tillägg 1
Tillägg 2
Förmåga
Tillägg 1
Tillägg 2
 

Andra anteckningar – särdrag etc – skrivs i ren text längst ned

Statsmall

The End of the World as we know it krank krank